MS Toftegård

MS|TOFTEGÅRD

LUGNING

Lugning

Lugning til entreprenøren der har brug for ekstra hænder

Når du lader MS|TOFTEGÅRD varetage beplantningsplejen, sikrer du, at din virksomheds grønne områder fremstår pæne og velholdte. Vi lægger vægt på det tætte, dialogbaserede samarbejde og jeres ønsker for plejeniveauet af det enkelte anlæg. Forskellige anlæg kræver naturligvis forskellige niveauer af pleje. Derfor fastsætter vi, sammen med jer, opgavens omfang, den ønskede standard, jeres økonomi bag samt hvor mange timer, der skal anvendes på det enkelte anlæg.

Vores primære arbejdsopgaver er nyanlagte garantisager, etablerede anlæg samt nulstilling af anlæg – kort sagt: lugning, hvor entreprenøren har brug for ekstra hænder. Vi sørger for hele tiden at holde ukrudt nede på et minimum, så den anlagte beplantning får de bedste betingelser for vækst. Renhold og ukrudtsbekæmpelse udføres manuelt med håndholdte redskaber kombineret med håndlugning.

Vores vigtigste aktiv er vores dygtige medarbejdere, og vi tager selv det ledelsesmæssige ansvar. Vi er ude på opgaverne og sikrer kvaliteten og effektiviteten af det udførte arbejde. Vi sætter i gang, følger op og tager altid det fulde ansvar for opgaven fra start til slut.

SV4A9484
SV4A9498
SV4A9466

Interesseret?