MS Toftegård

MS|TOFTEGÅRD

FLADEVANDING

Fladevanding

Fladevandingen af stauder, træer & buske

Hos MS|TOFTEGÅRD har vi to systemer til fladevanding af stauder, træer og buske. Vandingen kan udføres med vores vandvogne, som har en rækkevidde på 200 meter og en tankkapacitet på optil 15.000 liter. På arealer, hvor disse ikke kan komme til, hvilket blandt andet gælder lukkede gårdrum, foretages vandingen af vores unge studerende, som både er grundige og effektive.

Vores medarbejdere har de nødvendige vandingsredskaber til rådighed og tager sig tiden til at vandmætte jorden, som er ekstra vigtig i især etableringsperioden af et nyt anlæg

2nd cut.00_00_56_10.Still008
2nd cut.00_00_51_14.Still005
2nd cut.00_03_19_21.Still029

Interesseret?